Ancoria Insurance: TRYGGT INVESTERING I ANCORIA AUTOCALL SVERIGE MED MÖJLIGHET TILL 10% ÅRLIG FAST AVKASTNING

Ancoria Insurance lanserar nu Autocall Sverige som ger en trygg aktieexponering mot svenska börsbolag med möjlighet till 10 procent årlig fast avkastning. Fonden har en maximal löptid på tre år men avslutas automatiskt efter ett, två eller tre år om indexet på avstämningsdagen är oförändrat eller står högre jämfört med startdagens kurs. Investeringen kan som mest betala ut 30 procent på slutdagen.

Ancoria Insurance har uppmärksammat att det finns ett stort intresse för tryggare placeringar som kan ge en bra avkastning när börsen känns skakig och osäker. Specialfonder ligger helt rätt i tiden eftersom det ger en investeraren en möjlighet till en exponering mot aktiebörsen samtidigt som det finns skydd om börsen vänder nedåt.

Läs mer på: http://www.ancoria.com/autocall-sverige-kampanj

Kontakt: Roni Bicér

Telefon: 08-564 899 31

Email: roni.bicer@ancoria.com

Bolagsinformation

Senaste nyheterna