3L System: 3L SYSTEM GROUP UTNÄMND VALBEREDNING

3L System har utnämnt företagets valberedning

I enlighet med beslut vid 3L System AB (publ) årsstämma den 23 april 2008 meddelas härmed de tre till antalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden Jan Friedman accepterat att utgöra valberedning inför stämman 2009.

Representanterna är: Lars Stenlund, Birgitta Svensson, samt Joakim Richter.

Den 30 september 2008 representerade aktieägarna i valberedningen tillsammans 28 procent av rösterna i 3L System AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till 3L Systems valberedning kan göra detta till 3L System AB, Valberedningen, Box 4034, 171 04 Solna.

För mer information, kontakta CEO, Joakim Richter eller CFO, Linda Tybring

Joakim Richter, 070-441 64 70

Joakim.richter@3lsystem.se

Linda Tybring, 070-681 49 80

Linda.tybring@3lsystem.se

www.3lsystem.se

Om 3L System Group:

3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online.

Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna.

Bolagsinformation

3L System

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående