BioGaia: BIOGAIA TECKNAR AVTAL MED NESTLÉ NUTRITION

BioGaia AB har tecknat ett avtal med Nestlé Nutrition, som ger Nestlé rättigheter att använda Lactobacillus reuteri i vällingprodukter i ett stort antal länder.

BioGaias patenterade probiotika, Lactobacillus reuteri, används redan idag i vällingprodukter i några Europeiska och asiatiska länder. Det nya avtalet med Nestlé kommer att täcka världsmarknaden, förutom Japan och Korea. Första produkten förväntas lanseras under 2009.

”Avtalet är ytterligare ett bevis på att stora företag uppskattar värdet av våra produkter, speciellt inom barnhälsoområdet. Dessa produkter bygger på många års forskning som visar goda kliniska resultat. Kravet på säkerhet är naturligtvis mycket stort för denna typ av produkter. Våra säkerhetsdata har därför varit en stark faktor som underlättat förhandlingarna med Nestlé” säger Peter Rothschild, VD BioGaia AB.

”Vi ser fram emot ett långsiktigt och ömsesidigt gynnsamt samarbete med Nestlé inom probiotikaprodukter för barn och förväntar oss växande volymer som kommer att bli en väsentlig del av BioGaias framtida verksamhet” fortsätter Peter Rothschild. BioGaia har redan ett avtal med Nestlé Nutrition inom området klinisk nutrition.

Nestlé Nutrition är världsledande inom specialiserad nutrition. Bolaget är fokuserade på innovativa forskningsdrivna lösningar gjorda för människor med särskilda behov och är en del av Nestlé koncernen – världens ledande företag inom nutrition, hälsa och välmående. Nestlé Nutritions produktportfölj täcker områdena barnnutrition, klinisk nutrition, prestationsnutrition och viktkontroll.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:

2008-08-20 BioGaia delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

2008-07-24 BioGaia täcker den latinamerikanska marknaden samt skriver kontrakt för Schweiz

2008-06-24 BioGaia utökar samarbetet med Verman

För vidare information:

Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00

Jan Annwall, vice VD tel: 08-555 293 00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag.

www.biogaia.se

Bolagsinformation

BioGaia

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående