Arena Personal: SISTA HANDELSDAG DEN 4 FEBRUARI 2009 FÖR ARENA PERSONAL AB PÅ NGM EQUITY

(NGM:AREN)

Arena Personal AB har ansökt om avnotering av bolagets aktie på NGM Equity mot bakgrund av offentligt uppköpserbjudande.

Nordic Growth Market har bifallit denna ansökan och beslutat avnotera aktierna i Arena Personal. Sista handelsdag har fastställts till den 4 februari 2009.

Stockholm den 22 januari 2009

Arena Personal AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Magnus Eriksson, verkställande direktör

Telefon: 08-587 11 700, 0708-673003

magnus.eriksson@arenapersonal.com

www.arenapersonal.com

Anna Homann, ekonomichef

Telefon: 08-587 11 700, 0739-179226

anna.homann@arenapersonal.com

www.arenapersonal.com

Bolagsinformation

Arena Personal

    • 0

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående