AB Apriori : Angående AB Apriori partiella offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB

Rättelse: Antalet aktier som inlämnats i Erbjudandet uppgår till 123 005, inte som tidigare meddelats 118 913 aktier. Det utgör liksom tidigare knappt en (1) procent av de utestående aktierna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

I enlighet med tidigare kommunikation kommer redovisning av likvid för inlösta aktier att påbörjas den 7 oktober 2013.

I övrigt hänvisas till tidigare pressmeddelanden som kan hittas på Aprioris hemsida, www.aprioriab.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AB Apriori

Peter Agardh

Tel: 08-402 19 00

Mail: info@agenta.nu

 

AB Apriori är ett svenskt ägarbolag med verksamhet inom bl a ekonomisk rådgivning. Verksamheten bedrivs i huvudsak i två helägda dotterbolag, Agenta Investment Management AB och Agenta Advisors AB (gemensamt ”Agenta”). I koncernen ingår även intressebolaget SBC. Det förstnämnda bolaget är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Agenta tillhandahåller rådgivning till svenska institutionella investerare sedan 2005. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka nio miljarder kronor.

SBC är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt, med fokus på ekonomisk förvaltning, och tillhandahåller dessutom tjänster inom teknik och juridik till bostadsrättsföreningar.

För vidare detaljer och information om erbjudandet, se www.abapriori.se.

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE KRÄVER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Bolagsinformation

AB Apriori

    • Peter Agardh
    • +46 76 844 27 44

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. « Föregående