ADDvise Group AB: ADDvise får order på ca 4,3 MSEK

ADDvise dotterbolag LabRum AB har erhållit en order från Akzo Nobel Adhesives AB gällande att leverera laboratorieinredning. Ordervärdet uppgår till ca 4,3 MSEK och leveranser kommer att ske under våren 2017.

- Jag ser mycket positivt på dagens order. Återigen ser vi bevis på styrkan i förvärvet av LabRum. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett större utbud av produkter och en samlad kompetens, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group, i en kommentar till ordern.  

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2016 kl. 09.15 CET.  

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                 

Bolagsinformation

ADDvise Group AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående