ADDvise Group AB: ADDvise vinner upphandling värd 1,8 MSEK + option på 1,8 MSEK

ADDvise dotterbolag IM-Medico Svenska AB har vunnit en upphandling med Femklövern (Landstingen Dalarna, Uppland, Örebro, Södermanland och Västmanland).

Upphandlingen gäller anestesi- och intensivvårdsmaterial. Avtalet löper på 2 år, med option på ytterligare 2 år. Det årliga värdet på avtalet uppgår till ca 0,9 MSEK.

Leveransstart sker 1 juni 2017.

- Femklövern är en av våra större kunder. Vi är glada och tacksamma över det fortsatta förtroendet, säger Rikard Akhtarzand, VD på ADDvise Group, i en kommentar till upphandlingen.  

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD +46 765-25 90 71 rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2016 kl. 11.15 CET.  

Om ADDvise Group ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          

Bolagsinformation

ADDvise Group AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående