Ampla Kapital: Portföljsammanställning Q2 2016

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 klockan 16.00.

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det andra kvartalet 2016. Låneportföljen ser vid tillfället för denna sammanställning ut som följer:

Lån 1: 25 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Lån 2: 25 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Lån 3: 2 miljoner till Bäger Förvaltning AB

Samtliga lån är till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB och dess närstående bolag.

För Ampla representerar de aktuella transaktionerna attraktiva lån till fastighetsägare/ utvecklare med god förmåga att att bära den aktuella belåningen och betala den avtalade räntan under låneperioden.

Samtliga lån löper med en ränta på STIBOR plus fem procentenheter.

 

 

Stockholm 31 augusti 2016

Styrelsen i Ampla Kapital AB (publ)

 

För ytterligare infomation vänligen kontakta Rickard Fischerström, VD Tel. 0733 80 30 11

 

Om Ampla Kapital

Ampla Kapital erbjuder finansiering till låntagare inom den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder senior, junior och helhetsfinansiering till den kommersiella sektorn inom vilken vårt team har över 75 års sammanlagd erfarenhet av att finansiera, äga och förvalta tillgångar. Fokus ligger på att stödja förvärv och omfinansieringar där det finns en tydlig plan för värdeskapande och där sponsorn deltar med ett betydande aktiekapital. Vi utvärderar finansieringsmöjligheter med utgångspunkt i fastighetsfundamenta där de viktigaste komponenterna är värdering, kassaflöden och likviditet. Läs mer på www.amplakapital.se

Bolagsinformation

Ampla Kapital

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. « Föregående