Arcam: Strategisk allians mellan Arcam och DiSanto Technology, för att erbjuda EBM-tillverkade ortopediska implantat

Samarbetet kombinerar Arcams EBM-teknologi för direkttillverkning med DiSantos fullservicetjänster inom kontraktstillverkning av ortopediska implantat. Avtalet innebär att DiSanto initialt beställer två EBM-system.

Arcam AB, noterat på NASDAQ OMX och marknadsledande leverantör av EBM-baserad teknologi för additiv tillverkning, har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med DiSanto Technology Inc., kontraktstillverkare av ortopediska produkter, i Shelton, USA. Parterna kommer att erbjuda befintliga och nya kunder avancerad tillverkning av EBM-baserade implantat. Genom att ge kunderna tillgång till de båda företagens kombinerade expertis skall den strategiska alliansen påskynda marknadsutvecklingen för EBM-tillverkade implantat. Bland de gemensamma kunderna finns flertalet ledande tillverkare av ortopediska och spinala implantat.  

"Detta partnerskap med DiSanto är ett viktigt strategiskt steg för Arcam. EBM-tekniken används sedan 2007 för tillverkning av implantat, och mer än 30 000 EBM-tillverkade ortopediska produkter har hittills implanterats runtom i världen. Genom denna allians med DiSanto kommer vi nu att kunna erbjuda både befintliga och nya kunder fullservice-tjänster inom kontraktstillverkning. Detta gör det möjligt för våra nuvarande och framtida kunder att snabbare utveckla och lansera nya produkter baserade på vår EBM-teknologi", säger Magnus René, VD på Arcam.

"Vi är mycket glada över att vara Arcams tillverkningspartner. Vi ser fram emot att få integrera Arcams EBM-teknik i vår tillverkning, och att kunna erbjuda den till både våra befintliga och nya kunder. Detta ger oss möjlighet att hjälpa dessa kunder med snabb produktlansering och att producera avancerade produkter för dem med denna banbrytande tillverkningsteknik", säger Ron Dunn, VD för DiSanto Technology Ltd.

Arcam och DTI kommer att ha en gemensam monter vid American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) årsmöte i mars, och vid Orthopedic Manufacturing Technology Conference (OMTEC) i juni (båda i Chicago, IL, USA).

 

Finansiering och godkännanden

I samband med det strategiska samarbetsavtalet kommer Arcam att tillhandahålla kapital och arrangera finansiering för att stödja DiSantos investering i EBM-kapacitet. De säkerheter som ligger bakom finansieringen ger parterna möjlighet till korsägande minoritetspositioner. Arcam har dessutom, som en del av den strategiska alliansen, möjlighet att under de två första åren förvärva DTI fullt ut. Finansieringen skall godkännas av Arcams aktieägare vid en extra bolagsstämma. Detaljerna i finansieringsöverenskommelsen kommer att beskrivas i en separat kallelse till den extra bolagsstämman i Arcam AB.

 

Om DiSanto Technology, Inc.

DTI grundades 1967 av Ottavio DiSanto som en generell kontraktstillverkare, och har med tiden specialiserat sig på kontraktstillverkning av ortopediska implantat. Kunderna består idag av ledande företag inom den ortopediska industrin, och DTI erbjuder design, utveckling och produktion av implantat och instrument i metall och plast. DTI ligger i Shelton, CT, USA, ett område med en livaktig implantatindustri. www.disanto.com

 

Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades 22 februari.  

 

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, kontor:  46 31 710 32 00

mobil:  0702-79 89 99 eller e-post: magnus.rene @ arcam.com

 

 

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, UK, Italien och Kina.

Bolagsinformation

Arcam

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående