Ascenditur: Ascenditur säljer Biolight-verksamheten

Som tidigare kommunicerats söker Ascenditur att förvärva en ny verksamhet. Med en kassa om 15 MSEK, en marknadsplats samt 4 175 aktieägare, är bolaget en attraktiv part för tillväxtbolag som genom en fusion kan tillvarata det betydande värdet av befintlig notering, ägarspridning och likvida medel.

Ledningen i Ascenditur arbetar aktivt för att likvidera bolagets tillgångar och avsluta befintliga åtaganden.  En viktig del i denna process är naturligtvis Biolight-verksamheten. Denna verksamhet, inklusive alla avtal, immateriella tillgångar och lager, har nu förts över till ett dotterbolag, Biolight AB, som per den 1 oktober 2016 kommer att avyttras. Köparen är en aktieägare i Ascenditur med mindre än 10 procents ägande.

”Vi är glada över att ha kunnat ta tillvara de värden som finns i Biolight-verksamheten och att ha undvikit avveckling. Biolightprodukten får nu möjlighet att fortsätta och vi kan säkra kontinuitet i service till Biolights kunder. Nu står Ascenditur AB redo som en utmärkt plattform för bolag som söker notering”, säger Jenny Carenco, VD i Ascenditur.

Som ett led i förberedelserna för att förvärva en ny verksamhet har Ascenditur i månadsskiftet augusti/september genomfört en så kallad omvänd split av bolagets aktier varigenom 100 aktier har sammanlagts till en aktie. De aktieägare som hade ett aktieinnehav som inte var jämnt delbart med 100 fick erhålla det antal aktier som gjorde innehavet jämnt delbart med 100 på bekostnad av Blasieholmen Investment Group AB. I och med sammanläggningen av aktier har bolagets aktiekapitalstruktur optimerats för ett förvärv av ny verksamhet.

 

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco

VD, Ascenditur AB (publ)

070-637 76 36

jenny.carenco@ascenditur.se

Bolagsinformation

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående