Avalon Innovation AB: Nytt datum för årsstämma i Avalon Innovation AB (publ)

Avalon Innovation AB (publ) har beslutat senarelägga sin årsstämma från, som tidigare kommunicerats, torsdagen den 19 maj 2011, till tisdagen den 21 juni 2011.

Årsstämma kommer att hållas i bolagets egna lokaler på Pirgatan 13 i Karlshamn, kl 11.00. Kallelse kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida senast den 20 maj 2011.

 

Styrelsen i Avalon Innovation AB (publ)

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Eva Jonasson, CFO, tel +46 (0)454 – 75 50 07, eva.jonasson@avaloninnovation.com

 

 

 

 

Bolagsinformation

Avalon Innovation AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående