Betting Promotion: Dag för listbyte och offentliggörande av bolagsbeskrivning

Sista dag för handel i Betting Promotion Sweden AB:s (publ) aktie på NGM Equity är fredagen den 30 november 2012 och första dag för handel på Nasdaq OMX First North Sweden är måndagen den 3 december 2012. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Bolagsbeskrivning finns härmed tillgänglig på bolagets hemsida (www.bettingpromotion.com).

Kraven och regleringen är mindre på en MTF än på en reglerad marknad och beaktat Betting Promotions nuvarande storlek och verksamhet gör styrelsen bedömningen att Nasdaq OMX First North Sweden erbjuder en för bolaget ändamålsenlig nivå i detta sammanhang. Därmed bedöms Betting Promotion kunna optimera sina resurser med ökat fokus på verksamheten för att främja en positiv utveckling för såväl Betting Promotion som bolagets aktieägare.

Med anledning av den förestående avnoteringen från NGM Equity och listbytet till Nasdaq OMX First North Sweden handlas aktierna på observationsavdelningen för NGM Equity till och med den 30 november 2012.

Aktieägare och personer med insynsställning ska inte längre anmäla innehav och ändringar i innehav och insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska från och med den 3 december 2012 göras till Betting Promotion och dess Certified Advisor (Sedermera Fondkommission AB) i enlighet med First Norths regelverk. Anmälan kan göras via anmälningsblanketter som finns på bolagets hemsida (www.bettingpromotion.com).

 

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission AB är Certified Advisor och rådgivare till Betting Promotion i listningsprocessen.

 

Malmö 28 november 2012

 

För ytterligare information kontakta:

Greg Dingizian

Styrelseordförande i Betting Promotion Sweden AB (publ)

Tel +46 40 10 53 50

Bolagsinformation

Betting Promotion

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående