Bilia: Bilias aktiekapital - Flaggning

Inlösen av teckningsoptioner har lett till att Bilias aktiekapital ökat med 23 270 kronor och uppgår idag till 250 800 280 kronor och antalet aktier har ökat med 2 327 st till totalt 25 080 028 st, med lika många röster.

 

Göteborg den 30 november 2011

Bilia AB (publ)

 

För ytterligare information hänvisas till VD Per Avander eller ekonomidirektör Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel 031-709 55 00.

 

Ovanstående information lämnas enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2011, kl. 10:00.

Bolagsinformation

Bilia

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående