Dividend Sweden: Capensor Capital ökar ägande

Capensor Capital har förvärvat totalt 1.000.000 A-aktier i Dividend Sweden, till kursen 1,25 kr.  

Capensor Capital har förvärvat 500.000 A-aktier av Patric Perenius och 500.000 A-aktier av Tore Hallberg. Totalt efter denna affär äger Capensor Capital 1.500.000 A-aktier och 2.722.038 B-aktier, motsvarande 7,38% av kapitalet och 23,57% av rösterna. Patric Perenius äger även fortsatt 783.065 B-aktier och Tore Hallberg, privat och via bolag, 1.092.483 B-aktier.

"Vi är mycket nöjda att kunna öka vårt långsiktiga ägande och engagemang i Dividend Sweden. Vi ser stora möjligheter för bolaget att fortsätta sin goda tillväxt och utveckling", säger Patric Sjölund, VD Capensor Capital.

"Tillsammans med Capensor Capital grundade Tore Hallberg och jag Dividend Sweden 2013. Efter den positiva utvecklingen av bolaget känner vi det som naturligt att Capensor Capital förvärvar våra A-aktier och fortsätter vidareutveckla Dividend Sweden med god tillväxt och lönsamhet. Vårt långsiktiga engagemang kvarstår via vårt ägande av B-aktier och genom mitt fortsatta styrelsearbete”, säger Patric Perenius, styrelseledamot Dividend Sweden.

 

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-320022, ir@dividendsweden.se

 

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bolagsinformation

Dividend Sweden

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående