Dividend Sweden: Delårsrapport januari - september 2016

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

 

1 januari – 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 31,6 (0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-0,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,5 (-0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,8 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,066 (-0,02) SEK

 

1 juli – 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 15,0 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,8 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,038 (0,00) SEK

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning med Ripasso Energy AB
 • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
 • Avtal med Swemet om spridningsemission
 • Avtal med Nickel Mountain Resources om spridningsemission

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ripasso Energys listningsemission övertecknades.
 • MultiDocker Cargo Handling ansöker om listning på NGM Nordic MTF.
 • Swemets spridningsemission övertecknades.
 • Nickel Mountain Resources listningsemission övertecknades.

 

 

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bolagsinformation

Dividend Sweden

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. « Föregående