Dividend Sweden: Skatteverkets beslut om utdelningsvärden

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av de utdelningar som Dividend Sweden genomfört. De fastställda utdelningsvärden är för Ripasso Energy 0,01 kr/aktie och för MultiDocker 0,019 kr/aktie. 

Dividend Sweden har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet av de utdelningar av Ripasso Energy och MultiDocker Cargo Handling som beslutades på den extra bolagsstämman den 26 september 2016. Skatteverket har fastställt och meddelat det skattepliktiga värdet av dessa utdelningar till:

  • Ripasso Energy AB: 0,01 SEK per aktie
  • MultiDocker Cargo Handling AB: 0,019 SEK per aktie

 

Dessa värden gäller som skattepliktiga värden per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

 

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-320022, bl@dividendsweden.se

 

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bolagsinformation

Dividend Sweden

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående