ExeoTech Invest: ExeoTech genomför riktad emission om cirka 3,8 MSEK

KALMAR, SVERIGE, 22 november 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech Invest AB (”ExeoTech”) genomför en riktad emission om totalt 64,98 miljoner aktier till en extern investerare som tillför ExeoTech cirka 3,8 MSEK. Emissionskursen är 0,06 kr per aktie, vilket motsvarar 90 % av 15 dagars volymviktade genomsnittlig aktiekurs till och med fredagen den 18 november 2016. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 588 846 630.

Emissionen genomförs för att dels tillföra La Petite Epecerie Saigon, i vilket ExeoTech äger 40%, ytterligare rörelsekapital för att säkerställa den extremt starka tillväxt bolaget upplever efter lanseringen av exotisk torkad frukt samt lansering av juice till hotell för i första hand i södra Vietnam, men skall även ses som ett första steg mot ett framtida utökat ägande i La Petite Epecerie Saigon. Dels för att slutföra tidigare aviserat förvärv av en svensk livsmedelsdistributionsverksamhet. Att förvärvsprocessen dragit ut på tiden beror på att det i samband med due dilligence processen framkom åtaganden som vi som köpare inte ville påta oss och därför slutförs förvärvet istället som ett s.k. inkråmsförvärv, vilket ökar kravet på finansiering.

Emission gör det även möjligt för ExeoTech att nu snabbt genomföra en kontant inlösen av utestående konvertibellån KVB5 om cirka 0,7 MSEK.

 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34

Bolagsinformation

ExeoTech Invest

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående