FrontOffice Nordic AB: Publicerar emissionsmemorandum för intressebolaget Abelco

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag Abelco har publicerat sitt emissionsmemorandum för den tidigare kommunicerade nyemissionen.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 1 november 2016.

Teckningskursen är 0,12 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie för 0,12 kr. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Memorandum och teckningssedlar kommer att hållas tillgängliga på

www.abelco.se

www.eminova.se

www.tecknaemission.se

 

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Bolagsinformation

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående