Guideline Geo AB: Guideline Geo vinner order till Universitet i Latinamerika till ett värde av 2,6 MSEK

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har vunnit en order till Universitet i Latinamerika till ett värde av totalt 2,6 MSEK.

Guideline Geo har erhållit en order avseende geofysiska instrument för utbildnings- och forskningsändamål för kartläggning av bl a vattenförekomster till ett värde av 2,6 MSEK.

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

www.guidelinegeo.com

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016 kl. 14:00 CET.

Bolagsinformation

Guideline Geo AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående