Guideline Geo AB: Guideline Geo vinner ordrar till strategisk kund i Asien till ett sammanlagt värde av 3,8 MSEK

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har vunnit strategiska ordrar till strategisk kund i Asien till ett sammanlagd värde av 3,8 MSEK.

Guideline Geo har erhållit ordrar avseende geofysiska instrument för kontinuerlig mätning av slitage och kondition av vägar till ett sammanlagt värde av 3,8 MSEK.

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

www.guidelinegeo.com

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 14:00 CET.

 

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Bolagsinformation

Guideline Geo AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående