Index Residence: Index Residence AB (publ):s delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Index Residence AB (publ) redovisar en minskning av rörelseresultatet till

-20 713 ksek för det andra kvartalet 2016, jämfört med 12 673 ksek för motsvarande period 2015. Omsättningen för kvartalet minskade med 88,76 procent till 1 464 ksek, jämfört med 13 020 ksek för motsvarande kvartal året innan.

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2016

 • Omsättningen minskade med 88,76% till 1 464 ksek (13 020 ksek)
 • Rörelseresultatet minskade till -20 713 ksek (-12 673 ksek)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 742 ksek (37 977 ksek)
 • Soliditeten uppgick till 64,87% (50,35%)
 • Resultat per aktie före utspädning 275 sek (353 sek)*
 • Antal bostäder under markanvisning/detaljplanering 810 (955)
 • Antal bostäder under produktion/produktionsplanering 313 (308)
 • Antal inflyttade bostäder under perioden 0 (21)
 • Antal bostäder i portföljen 1 123 (1 464)

 

Resultat och ställning under juli till september

Koncernens redovisar ett kvartalsresultat före skatt på 24 051 ksek (-6 102 ksek) och ett resultat efter skatt på 26 742 ksek (37 977 ksek). Balansomslutningen uppgick till 2 076 msek (2 417 msek). Finansnetto uppgick till 44 764 ksek (6 571 ksek). SEK har försvagats mot USD samtidigt som CAD kursen ligger oförändrad under kvartalet. Detta har resulterat i en valutaeffekt på 13 msek (-10 msek) under kvartalet och 64 msek (23 msek) under 2016. Valutakurseffekten hänför sig till utlåning i utländsk valuta för finansieringen av de två systerkoncernernas verksamhet i Florida, USA och Ontario, Kanada.

 

Väsentliga händelser under perioden

Index Residence AB (publ) har under perioden sålt fastighetsbeståndet i Västervik kommun om 15 000 kvm och 182 lägenheter. Index fortsätter sin satsning på att bygga moderna och kostnadseffektiva bostäder i större städer, främst i Stockholm och Mälardalen. Försäljningen av beståndet i Västerviks kommun skall ses mot den bakgrunden.

Index Residence AB (publ) har under det senast året jobbat intensivt med att utveckla en kommunikationsstrategi och varumärkesplattform för koncernen. Arbete är nu färdigställt och har utmynnat i en namnändring och en grafisk profil. Avsikten är att kommunikationen sätter konsument i fokus med ökat inslag av digitalt och rörligt innehåll.

Index Residence AB (publ) har tillsammans med Granen Fastighetsutveckling AB bildat ett nytt fastighetsbolag som heter Arkensvik AB. Arkensvik AB har som målsättning att utveckla och förvalta en långsiktig fastighetsportfölj. Arkensvik AB har under perioden förvärvat sitt första bostadsprojekt Juvelen från Index Living Holding AB.

 

Omstruktureringar och Förvärv

Under 2016 har bolaget fortsatt sitt omstruktureringsarbete. Avsikten är att renodla verksamheten och tydliggöra koncernens kärnvärden. Framtidsutsikter Koncernens framtidsutsikter är goda. Den svenska projektportföljen uppgår till 1 123 bostäder. Koncernen har en total projektportfölj om ca 2 800 bostäder under utveckling tillsammans med systerkoncernen Index Enterprise LLC. Index Enterprise investeringar finansieras av Index Residence (publ) AB.

 

Kommande rapporttillfällen

 • 28 februari 2017: Delårsrapport januari – december 2016
 • 28 april 2017: Årsredovisning 2016

 

Om Index Residence AB (publ)

Index Residence AB (publ) (tidigare Index International AB) grundades 1998 i Stockholm. Vi är idag en oberoende investerargrupp inom fastigheter med en affärsstrategi som har ett tydligt fokus på bostadsutveckling i Sverige. Genom vår systerkoncern Index Investment Group arbetar vi i Nordamerika med såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter.   

 

För mer information:

Rickard Haraldsson, VD Index Residence AB (publ)

+46 8 5180 30 05, +46 70 598 36 27, rickard.haraldsson@indexinvest.com

Bild på VD Rickard Haraldsson hittar du på, http://indexinvest.com/contact/

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Bolagsinformation

Index Residence

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. « Föregående