IQS Energi Komfort AB: IQS Energi Komfort AB (publ) prognostiserar omsättningen 2016 till ca 60 MSEK med fortsatt positivt resultat

Prognos för helåret 2016 presenteras nedan:

  • Prognostiserade intäkter 2016 uppgår till ca 60 MSEK (26 MSEK)
  • Vinstmarginalen påverkas negativt på grund av stor andel köpta tjänster för att klara omsättningsökningen

Väsentliga händelser andra halvåret 2016:

  • Försämrat ROT avdrag har inte påverkat bolaget negativt
  • Ökat antal förfrågningar avseende bergvärme till bostadsrättsföreningar
  • Bolaget har lanserat besparings- och driftgaranti till bostadsrättsföreningar
  • Räknat från introduktionen har antal aktieägare ökat med ca 800 till ca 1000
  • Managementavtal med Ampliato har förlängts till att innefatta även 2017

 

”IQS Energi Komfort Ab (publ) fortsätter att växa i fastighetssegmentet och omsättningen från segmentet är nu över 50% av bolagets omsättning. Villa- och Servicesegmentet är fortsatt stabilt.” säger Pär Lindblad, VD IQS Energi Komfort AB.

 

För mer information se www.energikomfort.se eller kontakta: Pär Lindblad, email par@energikomfort.se eller 08-588 67 150

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för värmelösningar och värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Bolagsinformation

IQS Energi Komfort AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. « Föregående