Mertiva: Deltagande i nyemission och FDA-godkännande av Flublok Quadrivalent

Mertiva deltog i den tidigare annonserade nyemissionen i Protein Sciences genom att köpa 80 000 aktier till kursen 5 USD per aktie, dvs. en investering på 400 000 USD. Protein Sciences har även fått godkännande från FDA för den kvadrivalenta versionen av Flublok.

 

Mertiva deltog i Protein Sciences Corporations (PSC) nyemission genom att teckna 80 000 aktier á 5 USD per aktie i emissionen, dvs. investerade 400 000 USD. Mertiva handlades vid emissionstidpunkten till en kurs som implicit motsvarade en värdering av PSC under 5 USD per aktie. Det var därmed inte uppenbart att Mertiva skulle deltaga i nyemissionen. Därtill har Mertiva en begränsad likviditet. Mertiva bedömde dock att det fanns ett viktigt signalvärde i att deltaga i emissionen. Därtill är Mertivas bedömning att kursen 5 USD per aktie i sig inte är hög givet den potential som finns i PSC. Sammantaget resulterade dessa olika faktorer i Mertivas beslut.

PSC har meddelat att det tar ytterligare en tid innan de kommer att ha sammanställt resultatet av emissionen. Mertiva kan därför inte lämna denna information i detta pressmeddelande, utan kommer publicera denna information senare i ett separat pressmeddelande.

PSC har även fått godkännande från FDA för den kvadrivalenta versionen av Flublok, vilket är en händelse av stor betydelse för bolaget. PSC kommer att pressmeddela detta på tisdag den 11 oktober, då måndag den 10 oktober är en helgdag i USA. Mertiva hänvisar till PSCs pressmeddelande för detaljer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-8247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bolagsinformation

Mertiva

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. « Föregående