Mertiva: Information om Protein Sciences nyemission

Protein Sciences Corporation (PSC) har nu lämnat ytterligare detaljer om den nyligen genomförda nyemissionen. 710 297 nya aktier emitterades i nyemissionen, vilket med kursen 5 USD per aktie motsvarade 3 551 485 USD. PSC uppger att det efter emissionen finns 79 125 297 utestående aktier i bolaget. 

Mertiva deltog i PSCs nyemission genom att teckna 80 000 aktier á 5 USD per aktie i emissionen, dvs. investerade 400 000 USD. Det innebär att Mertiva efter nyemissionen har 11 835 862 aktier i PSC. PSC uppger att det efter nyemissionen finns 79 125 297 utestående aktier i bolaget samt ca 5,6 miljoner utestående teckningsoptioner.

PSC uppger vidare att det var totalt 36 deltagare i emissionen och att hela ledningen och styrelsen i PSC deltog i emissionen.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-8247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bolagsinformation

Mertiva

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. « Föregående