Mertiva: Informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences

Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare. Protein Sciences har godkänt att Mertiva offentliggör detta informationsbrev. Informationsbrevet innehåller en redogörelse för de viktigaste händelserna i bolaget och finns bifogat till detta pressmeddelande.

Protein Sciences har beslutat att man framöver inte vill låta publicera sina oreviderade kvartalssiffror, varför kvartalssiffror alltså inte ingår i pressmeddelandet denna gång. För pressmeddelanden från Protein Sciences som publicerats under perioden hänvisas till Protein Sciences hemsida; http://www.proteinsciences.com.

Protein Sciences har sagt att man avser att distribuera informationsbrev kvartalsvis till sina aktieägare och de har godkänt att Mertiva publicerar dessa i detta format. När ett informationsbrev kommer avser Mertiva att lägga ut det via pressmeddelande och hemsidan så snart som möjligt.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

0708-247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

 

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bolagsinformation

Mertiva

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8