Mertiva: Protein Sciences gör mindre nyemission

En av Protein Sciences befintliga aktieägare har efterfrågat en möjlighet att investera i Protein Sciences till kursen 5 USD per aktie. För att möjliggöra detta och samtidigt ge alla existerande aktieägare, personal och styrelseledamöter en möjlighet att investera på samma villkor, så kommer Protein Sciences göra en mindre nyemission.

Maximalt belopp i emissionen är 25 miljoner USD. Sista dag att investera är 30 september 2016. Likviden från emissionen ska användas till att stärka bolagets balansräkning och att marknadsföra Flublok.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-8247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

 

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bolagsinformation

Mertiva

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. « Föregående