Metallvärden i Sverige AB (publ.): Metallvärdens rörelsedrivande enheter genererar positivt kassaflöde

De tre rörelsedrivande enheterna Sala Bly, Metallvärden i Lesjöfors och Svensk Kabel- och Metallgranulering (SKM) har under fjärde kvartalets två första månader genererat ett positivt kassaflöde. 

Den sammanlagda omsättningen för dessa tre bolag uppgick under oktober och november till i det närmaste 11,5 Mkr och bruttovinsten till 3,8 Mkr. Det sammanlagda EBITDA för dessa tre enheter var 525 Tkr.

Den enda enheten av dessa tre som inte lyckades med ett positivt kassaflöde var SKM som fått bära extraordinära kostnader i samband med övertagandet från de tidigare ägarna.

Nu skall vi trimma och reducera finansieringskostnaderna med målet att få ett positivt resultat för hela koncernen. Dessutom har vi goda möjligheter att i fortsättningen öka marginalerna på samtliga enheter” säger VD Björn Grufman.

Styrelsen

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

För ytterligare information kontakta

Björn Grufman  VD

Telefon 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se hemsidan www.metallvarden.se

Bolagsinformation

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående