Mobilåtervinning i Sverige AB: Mobilåtervinning i Sverige AB presenterar ny VD

Stockholm 2016-12-20

I samråd med styrelsen har Carl Kock valt att lämna posten som VD för Mobilåtervinning i Sverige AB. Överenskommelsen innebär att han kommer sitta kvar i styrelsen och även finnas bredvid nytillträdd VD under en övergångsperiod.

Styrelsen har beslutat att Robin Vestersten kommer ta över posten som VD och han tillträder officiellt som VD för Mobilåtervinning i Sverige AB den 21 december 2016 .

-Styrelsen:

Robin Vestersten blir tillsatt som ny VD för Mobilåtervinning i Sverige AB efter Carl Kock.

Robin är sedan tidigare anställd som verksamhetschef i Mobilåtervinning, är VD i dotterbolaget Pantaluren AB samt är styrelseledamot i Mobilåtervinning i Sverige AB och GoldX International AB. Robin har varit med från starten av Mobilåtervinning i Sverige AB och har i sin roll varit med och byggt upp verksamheten från grunden och har visat kvalifikationer att ta över som bolagets VD. Robins huvudfokus som VD kommer vara att stärka bolagets varumärken och fokusera på fortsatt tillväxt.

-Robin Vestersten:

Jag är väldigt glad och tacksam för att fått förtroendet och chansen att tillträda som ny VD efter Carl Kock. Jag ser stor potential i Mobilåtervinning i Sverige AB och ser fram emot att driva företaget mot en ljus framtid. Jag kommer under mina första månader fokusera på att ta större marknadsandelar och öka bolagets omsättning.

-Carl Kock

2016 har varit ett lärorikt år både för mig som VD och för bolaget Mobilåtervinning. Vi har tagits upp för handel på NGM MTF och har utvecklats på flera plan för varje månad som gått. Under min period som VD så har vi förvärvat vårt dotterbolag Pantaluren AB, skapat en egen e-handelsplattform i vår webbutik iElektronik samt kraftigt ökat vår omsättning för varje period som gått. Aktien togs upp för handel på NGM MTF med kursen 12,00 sek och står i skrivande stund på 27,00 sek. Sammantaget är detta en period jag som VD är nöjd och stolt över, idag har Mobilåtervinning en stabil grund att stå på inför en spännande framtid och jag önskar vår nye VD all lycka i fortsatt arbete. Jag kommer finnas till hands för vår nye VD Robin Vestersten under en övergångsperiod och tackar styrelsen och aktieägarna för förtroendet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 - 120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet: Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

 

Bolagsinformation

Mobilåtervinning i Sverige AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 5