Proventus Capital Partners III: OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016 klockan 09.15.

Idag offentliggörs att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelslån, vid marknadens stängning den 10 november, uppgick till 862 777 kronor per andel för kapitalandels-lån av serie A och till 21 720 341 kronor per andel för kapitalandelslån av serie B.

Substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelslån fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att Proventus Capital Partners III ökat sitt kapital med SEK 606 miljoner genom att emittera 414 kapitalandelsbevis av serie A till en kurs av 1 Mkr per kapitalandelsbevis, 5 kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 25 Mkr per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott på 67 Mkr.

 

 

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

För mer information:

Daniel Sachs, VD, 08-723 31 00

Bolagsinformation

Proventus Capital Partners III

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. « Föregående