Real Holding: Ingånget hyresavtal motsvarande 13 % av totalytan i Örnsköldsvik

Real Holding i Sverige AB (publ)  (”Real Holding” eller ”Bolaget”) tillträdde den 21 oktober, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik (”Örnsköldsvik”).

Fastighetens beläggningsgrad uppgår till 92 %, varav ett befintligt hyreskontrakt om motsvarande 13 procent av totalytan legat under omförhandling, eftersom en finsk koncern övertagit den tidigare hyresgästens verksamhet.

Bolaget kan nu meddela att ett nytt hyresavtal ingåtts och omfattar totalt 6 950 kvadratmeter, motsvarande cirka 13 procent av totala uthyrningsbara ytor. Hyresavtalet löper till 2023-12-31 och intäkterna för hyresavtalet uppgår till totalt cirka 4,5 miljoner kronor per år inklusive alla hyrestillägg, dock med hyresrabatt under de första två åren.

För ytterligare information om förvärvet och förvärvsstrukturen hänvisas till de pressreleaser som Bolaget kommunicerade den 23 augusti respektive den 21 oktober.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 11.00 CET  

 

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD          

Telefon: +46 76 001 44 50

E-post: da@realfastigheter.se

 

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44

E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.

1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i

2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen

3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.

Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

 

Bolagsinformation

Real Holding

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. « Föregående