SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Ändringar i SBC Sveriges BostadsrättsCentrums valberedning

Med anledning av att Stefan Engström, Misselle AB och Peter Agardh, Tantal Investment AB har valt att lämna valberedningen har Robert Jarl och Fritz Maagard utsetts till nya ledamöter i valberedningen för SBC.

Valberedningen i SBC består därmed av följande ledamöter:

 • Bernt Ingman (SBCs styrelseordförande)
 • Göran Olsson (Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening)
 • Håkan Blomdahl (Triega AB)
 • Ulrika Blomqvist (Institutet för bostadsrätt IBF AB)
 • Robert Jarl (Ängbacken Invest AB)
 • Fritz Maagard (representerande sig själv)

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valberedning@sbc.se. Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 9 maj 2017.

För ytterligare information kontakta: Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post: bernt.ingman@telia.com  

Bolagsinformation

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående