SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Valberedning inför SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma 2017

Vid årsstämman 2016 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 skall bestå av sex ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande ingå i valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. De således fem utsedda ledamöterna skall tillsammans genom majoritetsbeslut utse den sjätte ledamoten. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

För det fall någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna skall baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2016.

Efter att bolagets styrelseordförande låtit kontakta fyra största ägarna har Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förening utsett Göran Olsson som representant i valberedningen, Misselle AB utsett Stefan Engström som representant i valberedningen, Tantal Investment AB utsett Peter Agardh som representant i valberedningen och Triega AB utsett Håkan Blomdahl som representant i valberedningen. Den sjätte medlemmen i valberedningen som utsetts är Ulrika Blomqvist, Institutet för bostadsrätt IBF AB.

 

SBCs valberedning inför årsstämman 2017 består således av:

 • Bernt Ingman, SBCs styrelseordförande
 • Göran Olsson, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
 • Stefan Engström, Misselle AB
 • Peter Agardh, Tantal Investment AB
 • Håkan Blomdahl, Triega AB
 • Ulrika Blomqvist, Institutet för bostadsrätt IBF AB

 

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valberedning@sbc.se.

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 9 maj 2017.

 

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post: bernt.ingman@telia.com

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 300 anställda. 2015 var koncernens intäkter 395 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2016 förvärvade SBC samtliga aktier i Fastighetspartner i Göteborg AB som omsätter cirka 9 mkr på årsbasis.

Bolagsinformation

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående