Scandinavian Credit Fund I: Offentliggör NAV-kurs

Stockholm 1 november 2016 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.  

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

 

Fonden offentliggör NAV-kurs 1 november 2016

  • Fondens NAV-kurs är satt till 105,07 (NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

 

Fondens utveckling

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se           

 

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Bolagsinformation

Scandinavian Credit Fund I

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. « Föregående