Scandinavian Organics AB: Kompletterande pressmeddelande avseende Scandinavian Organics uppvisade vinst

Scandinavian Organics AB (publ) (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare idag att Bolaget för första gången i Bolagets historia har uppvisat ett positivt nettoresultat under november månad 2016. Det positiva nettoresultatet är en följd av de drastiskt minskade kostnaderna som nedläggningen av den egna produktionen och byte till samproduktion med tredje part har medfört.

 

Flytten av produktion har utöver kostnadsminskningar även medfört en del inkörningsproblem och byte av vissa leverantörer, servicegraden för november har därför endast varit 55 procent under november. Detta har inneburit en lägre nettoomsättning än annars förväntat.

For more info, contact nils.wetterlind@scanorganics.com

 

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centralt lagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och Axfood (Hemköp och Willys). Produkterna säljs även via en mängd restauranger, i ett stort antal Coop och av ett stort antal oberoende handlare. Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående