Scandinavian Organics AB: OMSTRUKTURERINGSRAPPORT FRÅN SCANDINAVIAN ORGANICS

Scandinavian Organics AB (publ) (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) har sedan sensommaren genomgått en komplett omorganisation som bland annat inneburit att Nils Wetterlind åter blivit VD för Bolaget, Peter in de Betou har utsetts till försäljningschef, samt att all produktion har lagts ut till produktionspartners. Preliminära siffror från dessa händelser publiceras härmed.

Scandinavian Organics har under sensommaren och hösten genomfört en komplett intern omorganisation.

Från att ha haft egen produktion med fabrik i Johanneshov har Bolaget nu stängt denna fabrik och i stället påbörjat produktionssamarbete med tre specialistleverantörer i södra Sverige; en för färs, en för stekta produkter och en för buljonger.

Kostnader: Bolaget har fram till nu haft fasta fabrikskostnader på 570 000 kronor per månad, lönekostnader på över 600 000 kronor samt mycket höga transportkostnader. 

Från och med datumet för detta pressmeddelandets avgivande har alla fasta fabrikskostnader försvunnit och antalet anställda har gått från 24 till 6.

Detta har inneburit att Bolagets kostnader har minskat med över 1 280 000 kronor per månad.

Totalkostnaden för denna omorganisation, inklusive avveckling av fabrik, uppsägning av personal, flyttkostnader och andra relaterade poster, beräknas till 2 500 000 kronor. Uppstartskostnader i Varberg, inklusive komplettering av maskinpark, beräknas till 900 000 kronor.

Bolaget betalar nu ett kilopris per producerad och såld produkt, vilket innebär reducerad risk och minskat lagerbehov.

Bolaget beräknar nu att uppnå en bruttomarginal på mellan 30 och 50 procent beroende på produkttyp och volym.

Som resultat kan vinst uppnås på en lägre försäljningsnivå än tidigare beräknat.

Samtidigt har försäljningen stadigt ökat och är nu på den högsta nivån sedan Bolaget startades. Första halvåret 2016 är upp 98 procent mot samma period 2015.

”Efter en lång tids problem med produktion och leveranskapacitet är Bolaget nu i en position att leverera över 96 procent av inkomna beställningar, vilket i sin tur gör att förtroendet inom dagligvaruhandeln och offentlig sektor nu ökar efter en tids ovisshet. Detta leder i sin tur till större beställningar.” säger Nils Wetterlind, grundare och VD på Scandinavian Organics.

”Denna mycket positiva och hållbara utveckling innebär att vi nu med tillförsikt ser fram emot positivt rörelseresultat månadsvis runt årsslutet.” avslutar Nils Wetterlind.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Wetterlind, VD

07-2223 66888

nils.wetterlind@scanorganics.se

 

Information

Denna information är sådan information som Scandinavian Organics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08:00.

 

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centralt lagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och Axfood (Hemköp och Willys). Produkterna säljs även i 7/11, via en mängd restauranger, i ett stort antal Coop och av ett stort antal oberoende handlare. Bolaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående