Scandinavian Organics AB: Scandinavian Organics påminner om anmälningsperioden för konvertering av konvertibler

Anmälningsperioden för att teckna aktier i Scandinavian Organics AB (publ) (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) via konvertering av konvertibler är den 15 januari 2016. Konvertibelinnehavare har rätt att konvertera hela eller delar av sin fordran mot nya aktier till en konverteringskurs om 15,00 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Sista dag för handel med konvertiblerna på NGM Nordic MTF är den 13 januari 2016.

Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.scanorganics.com, samt på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

De som har sina konvertibler på en depå ska kontakta sin bank/förvaltare för att utnyttja sina konvertibler.

 

Preliminär tidsplan för konvertering av konvertibler:

• 13 januari 2016: Sista dag för handel med konvertiblerna på NGM Nordic MTF

• 15 januari 2016: Anmälningsperiod för teckning av aktier via konvertering av konvertibler

• 18 januari 2016: Avräkningsnotor skickas ut

• 21 januari 2016: Likviddag för avräkningsnotor

• Vecka 6 2016: Beräknad leverans av aktier

 

För ytterligare information, kontakta:

VD             Nils Wetterlind

Telefon       +46 72 223 68 88

Email         nils.wetterlind@scanorganics.com

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser genom att använda svenska ekologiska råvaror som annars inte kommer in i näringskedjan; grönsaker som inte anses se ut som ”standard”, värphöns, köttben och mycket annat. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och säljs även i ett stort antal Coop och City Gross. Från januari finns även Bolagets produkter centrallagerlagda hos Axfood (Hemköp och Willys). Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående