Scandinavian Organics AB: Utfall teckningsoptioner TO 1 i Scandinavian Organics

Scandinavian Organics AB (publ) (”Scandinavian Organics” eller ”Bolaget”) genomförde under januari 2015 en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. En unit om nominellt belopp 100 SEK innefattade en (1) konvertibel och tjugotre (23) teckningsoptioner av serie TO 1.

Den första av tre teckningsperioder för anmälan om nyteckning av aktier i Scandinavian Organics med stöd av teckningsoptionerna var den 4 januari 2016. Totalt tecknades 80 736 nya aktier med teckningsoptionerna och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen uppgick till 15,00 SEK per aktie.

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling ske av dessa interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren, vilket beräknas ske omkring vecka 4 2016.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i Scandinavian Organics med 80 736 stycken till totalt 5 247 410 stycken. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 15 487,32 SEK och kommer efter slutlig registrering hos Bolagsverket uppgå till totalt cirka 1 006 593,09 SEK.

Nästa teckningsperiod för anmälan om nyteckning av aktier i Scandinavian Organics med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1 är den 4 april 2016. En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger då rätten att teckna en (1) ny aktie i Scandinavian Organics för 17,50 SEK.

Finansiell rådgivare Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Scandinavian Organics i samband med unitemissionen och utfärdandet av teckningsoptioner.

 

För ytterligare information, kontakta:

VD Nils Wetterlind

Telefon +46 72 223 68 88

Email nils.wetterlind@scanorganics.com

 

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser genom att använda svenska ekologiska råvaror som annars inte kommer in i näringskedjan; grönsaker som inte anses se ut som ”standard”, värphöns, köttben och mycket annat. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och säljs även i ett stort antal Coop och City Gross. Från januari finns även Bolagets produkter centrallagerlagda hos Axfood (Hemköp och Willys). Företaget har även gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och äldreomsorgen. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.

Bolagsinformation

Scandinavian Organics AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående