Sensori AB: Ledande befattningshavare för Sensori AB (publ) har köpt aktier i egna bolaget

Tommy Rönngren har köpt ytterligare 3 000 aktier i Sensori AB (publ) där han är vd och styrelseledamot och han äger därefter 1 085 465 aktier vilket motsvarar 10,6% av både kapital och aktier. 

 

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Tommy Rönngren, t.f vd Sensori AB, + 46 70 547 22 00, tommy@sensori.se Torsten Engevik, CFO/IR Sensori AB, + 46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

 

Denna information är sådan som Sensori AB (publ) offentliggör enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande. Transaktioner gjorda av personer i ledande ställning i Sensori AB (publ) lämnas av dem genom Finansinspektionens transaktionsregister.

 

 

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Akloma Tinnitus är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Produkten har en medicinteknisk registrering, klass 1. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Sensori AB (publ) Nybrogatan 39 114 39 Stockholm Sweden +46 (0)8 611 00 66 www.sensori.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagsinformation

Sensori AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. « Föregående