Sotkamo Silver: HOPEAKAIVOKSEN RAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄT VALMISTELUTYÖT OVAT ALKANEET

Sotkamo Silver on aloittanut kaivoksen rakentamisen käynnistämiseen tähtäävät valmistelutyöt Hopeakaivoksen alueella. Nyt tehtävät työt sisältävät rakentamisvaiheeseen tarvittavien rikastamo- ja kaivosalueen infrarakenteiden suunnittelun ja rakentamisen. Maanalaista kaivosta valmistellaan louhinnan aloittamiseen pumppaus- ja tuuletusjärjestelmien tehostamisella. Lisäksi tehdään kaivos- ja rikastamoalueen tiestön ja selkeytysaltaiden pohjarakentamisen valmisteluja. Yhtiö on aloittanut avainhenkilöstön rekrytoinnit ja muun henkilöstön rekrytointien valmistelut.

" Aloittamalla valmistelutyöt jo nyt yhtiö pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan nämä työt tehokkaasti. Hyvin suunniteltuina ja valmisteltuina voidaan rakentamistyöt viedä läpi nopeammin ja joustavammin. Tarkoituksena on, että kaikki rakennus- ja laitostyöt olisivat valmiina loppuvuodesta 2017. Aikomuksena on päästä täyteen tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.", sanoo toimitusjohtaja Timo Lindborg.

 

Tämän pörssitiedotteen sisältämä̈ tieto on sellaista, jonka yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tukholma, 22. syyskuuta 2016 Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, CEO

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

Bolagsinformation

Sotkamo Silver

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående