Sotkamo Silver: FÖRBEREDANDE ARBETEN FÖR BYGGANDE AV SILVERGRUVAN PÅBÖRJAT

Sotkamo Siver har påbörjat förberedande arbeten för byggande vid Silvergruvan. Arbetena inkluderar planering och byggande av anrikningsverkets och underjordsgruvans infrastructur. Underjordsgruvan förbereds för brytningsarbeten genom att effektivisera ventilations- och pumpstationer. Förberedande markarbeten görs för områdets vägar och inför grundläggandet av dammar. För att arbeta så att bygganet och produktion kan starta som beräknats planerar man nu för rekryteringar av nyckelpersoner.

” Genom att påbörja dessa förberedande arbeten redan nu kan Bolaget planera och genomföra dem på ett effektivt sätt. Dessutom kan huvudentreprenaderna för byggandet genomföras snabbare och smidigare. Ambitionen är att alla byggnads- och anläggningsarbeten ska vara färdigställda mot slutet av 2017 med sikte på att full produktion nås under första halvåret 2018 ”, säger VD Timo Lindborg

 

Informationen är sådan som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

 

Stockholm, 22 september 2016

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.

Bolagsinformation

Sotkamo Silver

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående