Sotkamo Silver: SOTKAMI SILVER HAR ERHÅLLITS 2 MILJONER EURO I INVESTERINGSBIDRAG FÖR SILVERGRUVAN

Norra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-Centralen) har beslutat att utge ett statligt investerings- och utvecklingsbidrag om 2 000 000 € (19,6 miljoner kronor) till Silvergruvan. Investeringsbidraget ska användas för gruvinvesteringar och att utveckla Silvergruvans infrastruktur och miljöskyddsinvesterigar. För att utbetalning ska ske måste en särskild ansökan göras för att visa på kostnader som har uppstått under byggprocessen och som godkänts enligt det beviljande beslutet.

”Vi är mycket tacksamma för stödet från NTM-Centralen. Detta investeringsbidrag på 19,6 miljoner kronor är en viktig del i vår slutliga finansieringslösning av Silvergruvan.

Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet kommer att kunna finansieras genom olika alternativ så som låneinstrument, ”streaming” finansiering eller leverantörsfinansiering, etc. Ambitionen är att alla byggnads- och anläggningsarbeten ska vara färdigställda mot slutet av 2017, med sikte på att nå full produktion under första halvåret 2018”, säger VD Timo Lindborg.

 

Stockholm, 28 september 2016

Timo Lindborg, VD

 

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

 

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910

ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93

 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.

 

 

 

Bolagsinformation

Sotkamo Silver

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående