Sotkamo Silver: OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2016, YHTEENVETO

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, huhtikuu - kesäkuu 2016)

 • Kauden tulos oli -1 804 KSEK (-1 624) ja osakekohtainen tulos oli -0,09 SEK (-0,08).
 • Muut tuotot olivat 0 KSEK (433).
 • Investoinnit ajalla huhtikuu – kesäkuu 2016 olivat 2 836 KSEK (1 981). 30. kesäkuuta saatiin 1,3 m€ maksu sähkölinjanmyynnistä 1 heinäkuuta.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2016

 • Kauden nettotulos oli – 4 457 KSEK (-6 205) ja osakekohtainen tulos oli -0,22 SEK (-0,30).
 • Muut tuotot olivat 3 KSEK (442).
 • Investoinnit kaudella tammikuu-kesäkuu 2016 olivat 3 848 KSEK (3 464).
 • Likvidit varat 30. kesäkuuta 2015 olivat 11 764 KSEK (12 741). 30. kesäkuuta saatiin 1,3 m€ maksu sähkölinjanmyynnistä 1 heinäkuuta.
 • Oma pääoma 30. kesäkuuta 2016 oli 120 717 KSEK (124 757).
 • Aikaisempaa rahoitus- ja teknologianmyyntisopimusta ABB:n kanssa jatketaan.
 • Hopeapitoisuus malmivaraoissa lisääntyi 22%.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun taloudellisten ennusteiden päivitys.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun (feasibility study) päivitys

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Sotkamo Silver myynyt sähkölinjan.
 • Osakeanti on täyteen merkitty. yhtiö saa noin 20 m€ uusmerkinnässä.
 • Erkki Kuronen nimitetty Sotkamo Silverin päägeologiksi
 • Sotkamo Silver maksoi takaisin vaihtovelkakirjalainan Taalerille, noin 1,64 m€.

 

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2015 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toinen kvartaali 2016 oli positiivinen, sekä Yhtiölle että hopeamarkkinoiden tilanteen suhteen.

Nykyinen maailmanlaajuinen makrotaloudellinen tilanne antaa myönteisen tulevaisuudennäkymän. Tilanteelle on tyypillistä matalat korot ja kaivosyhtiöiden arvonnousu maailman tärkeimmissä pörsseissä, Vuodenvaihteen jälkeen tapahtunut hopean hinnan nousu on suurempi kuin oli odotettu. Tällä on ollut hyvin myönteinen vaikutus markkina-arvoihin. Hopeakaivosyhtiöiden ETF-indeksirahasto SIL on kasvattanut arvoaan yli 240 % verrattuna vuoden vaihteen tilanteeseen.

Päivitetyssä toteutettavuusselvityksessä on käytetty niitä taloudellisia lukuja ja todettuja malmivaroja, jotka pohjautuivat konsensushinta-arvioon vuodenvaihteelta 2015/2016. Sittemmin hopean hinta on kehittynyt paljon positiivisemmin kuin on oletettu. Tällä hetkellä se on tasolla, jonka odotettiin toteutuvan vasta vuonna 2022. Loppujen lopuksi olennaisinta Yhtiön kannalta on kuitenkin se hopean hintataso, joka vallitsee Yhtiön tuotantovaiheessa.

Etuoikeusannin merkintäaste oli 100%. Yhtiö sai Hopeakaivoksen toteuttamista varten annista n. 20 M€ ennen antikustannuksia. Kaivoksen käyttöön saamiseen tarvitaan kaikkiaan 35 M€. Yhtiö katsoo, että jäljellejäävä osa rahoitustarpeesta voidaan kattaa lainainstrumenteilla ja toimittajarahoituksella.

Tarkoituksena on, että kaikki rakennus- ja laitostyöt olisivat valmiina syksyllä 2017. Käyttöönoton on määrä tapahtua vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja aikomuksena on päästä täyteen tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Yhtiöllä on käytettävissään malmivarat, jotka aluksi riittävät kuuden vuoden tuotantoon. Tämän lisäksi Yhtiöllä on mineraalivarantoja ja etsintätuloksia, joilla on hyvät edellytykset tulla päivitetyksi malmivaroiksi.

Meillä on nyt edessämme hyvin innostava ajanjakso, kun yhdessä Sotkamo Silverin ammattitaitoisten työntekijöiden kanssa rakennamme Hopeakaivoksen valmiiksi.

Ollaksemme valmiina olemme nyt aloittaneet yksityiskohtaisen suunnittelutyön ja etsimme Sotkamon Hopeakaivokselle henkilöstöä johtaviin asemiin. Ensimmäinen rekrytointi on suoritettu, ja geologi Erkki Kuronen aloittaa kanssamme lokakuun alussa. Erkki Kuronen on erittäin pätevä kaivos- ja tuotantogeologi ja hän vahvistaa merkittävästi organisaatiotamme 20 vuoden kokemuksellaan.

Sotkamo Silverin geologiset ja teolliset perusedellytykset ovat erittäin hyvät ja odotamme monen vuoden menestyksekästä kaivostuotantoa Hopeakaivoksessa ja sen ympäristössä.

 

Timo Lindborg

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaus Q3 – 16. marraskuuta 2016.
 • Osavuosikatsaus Q4 - 15. helmikuuta 2017.
 • Yhtiökokous 2016 – 23. maaliskuuta 2017.

 

Tietoa osakkeista

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK. Yhtiön pörssiarvo periodin lopussa oli n. 122 MSEK.

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tukholmassa, 24 elokuuta, 2016.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

Bolagsinformation

Sotkamo Silver

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående