Swemet AB: Swemet får order värd 15 MSEK från Sala-Heby Energi Elnät AB

Swemet AB (”Swemet” eller ”Bolaget”) tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB (”SHE”) avseende utbyte av SHEs samtliga elmätare under kommande fyra år med start i december 2016. Ordern uppgår till 15 MSEK och innebär att Swemet skall leverera elmätare, data-koncentrationer och system till SHE. SHE blir därmed den första kund som efter utvärdering av Swemets AMR-system (Automatic Meter Reading) väljer att byta ut samtliga elmätare. Utöver avtalet tillkommer konsultationer och projektkostnader för SHE.

För Swemet inkommer intäkter från ordern från december 2016 och därefter löpande under avtalstiden.  

För Swemet är detta en milstolpe och viktig bekräftelse på Bolagets tekniska lösningar och den gedigna kompetens Swemet har inom området.  Förhoppningarna ökar nu för att flertalet av de bolag som Swemet levererat mindre system för utvärdering ska följa SHEs exempel och byta ut samtliga elmätare i närtid. Av de bolag som för närvarande utvärderar Swemets system utgör de tillsammans ett potentiellt ordervärde om cirka 40 MSEK under en fyraårsperiod. I marknaden är det många fler nätbolag som förbereder sig för utbyte av system. För Swemet innebär SHE-ordern en väsentlig möjlighet att påvisa systemets goda prestanda och flexibilitet.

”Swemet och ZTE Sweden AB etablerar sig nu som en ny signifikant aktör på marknaden. Kostnadseffektiva lösningar enligt senaste teknikvinningar blir en utmärkt referens i marknaden - den här ordern är början på en fantastisk resa!”, kommenterar Swemets VD Jan Axelsson.

Swemet tillsammans med ZTE Sweden AB är den konstellationen i Sverige som kan erbjuda nya generationens system med flera kommunikationstekniker som G3-PLC och radiolösningar som bland annat innefattar LoRa-teknik. LoRA är ett Low Power Wide Area Network (LPWAN) speciellt framtaget för Internet Of Things (IoT) – applikationer. Systemlösningen är komplett för alla typer av applikationer avseende både stadsnät och landsbygdsnät. Kommunikationen sker genom inbyggda standardiserade moduler. Med enkelhet kan kom­munikationssätt bytas och väljas utifrån lokala förhållanden.

Viktigt förbehåll:

Avtalet tecknas under förutsättning att överprövning ej sker enligt Lag 2007:1092 om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster.

Viktig information:

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08:30. CET.

Om Swemet:

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

 

För mer information:

Jan Axelsson, VD Swemet

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Bolagsinformation

Swemet AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. « Föregående