Tethys Oil: Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där varje inlösenaktie i Tethys Oil har lösts in genom ett obligatoriskt indragningsförfarande enligt reglerna i aktiebolagslagen. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Per den 1 november 2016 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 71 087 500, varav 35 543 750 ordinarie aktier och 35 543 750 inlösenaktier.

Inlösenaktierna handlades på Nasdaq Stockholm till och med den 16 november 2016. Med avstämningsdag den 18 november 2016 blev inlösenaktierna automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 3,00 SEK per inlösenaktie. Inlösenaktier som innehades av bolaget medförde inte rätt till utbetalning.

Under november 2016 har det totala antalet aktier och röster minskat från 71 087 500 aktier och röster till 35 543 750 aktier och röster såsom resultat av det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Detta innebär att per den 30 november 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) till 35 543 750 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore i Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 november, 2016, kl. 13.00 (CET).

Bolagsinformation

Tethys Oil

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Föregående