Tethys Oil: Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

 

Erik Norman, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin

Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

 

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2017 framlägga förslag avseende:

 • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
 • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
 • eventuell ersättning för utskottsarbete
 • styrelsens sammansättning
 • styrelseordförande
 • beslut om processen för valberedning 2018
 • ordförande på årsstämma
 • val av revisorer.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2017, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

 

Årsstämma 2017 planeras att hållas i Stockholm 17 maj 2017.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Jesper Alm, EVP – corporate development, tfn +46 8 505 947 00

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Bolagsinformation

Tethys Oil

Senaste nyheterna

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. « Föregående